Våbentilladelser

Egne våben, våbentilladelser og fornyelser (SKV2):

(se nedenfor for vejledning om SKV6

Hvis en skytte ønsker sit eget våben skal der søges våbentilladelse til skytten til det pågældende våben. Proceduren er som følger:

Skytten finder oplysninger på det våben han/hun ønsker og udfylder efter aftale med formanden en skv2 ansøgning med følgende oplysninger:

  • Fabrikat og model betegnelse
  • Våben-nummer
  • Felter med ”Nummer på bundstykke/lås”, ”Nummer på slæde/tromle” og ”Nummer på løb/pibe(r)” udfyldes med nummer, hvis disse særlige våbendele ikke har et nummer, skal der skrives ukendt i feltet. Felterne SKAL udfyldes
  • Totallængde og pibelængde
  • Ladesystem (Riffel = repeter eller enkeltlader, revolver = repeter, pistol = halvautomatisk)
  • Kaliber

Oplysninger om sælger/nuværende registrering

Oplysninger om skytten selv samt foreningen.

Oplysninger om foreningen udfyldes således:

Hvidovre Skyttekreds   skvnr: 684

“Klubbens post adresse (kontakt formanden hvis du er i tvivl om hvad der skal stå her)” 

Formandens navn: Magnus Pedersen (Formanden udfylder selv eget cpr-nummer)

Hele skemaet SKAL udfyldes på computer, udskrives og underskrives af skytten (VIGTIGT!) og afleveres derefter til formanden der underskriver for foreningen og udfylder med formandens cpr-nummer.

Det kan anbefales at scanne sin underskrift ind, så kan den sættes direkte ind i skv2-blanketten så den kan udfyldes og sendes uden man behøver en printer! Hent en vejledning her.

Underskrifter skal skrives med sort kuglepen, da det ellers forsvinder når skv og politiet udskriver og gen-indscanner.

Herefter sender formanden skemaet til SKV (de bliver scannet ind og uploadet på skv.dk), der står for den videre behandling, de sender ligeledes et eksemplar til skyttens politikreds for en vandelsgodkendelse. Der udsendes en mail til skytten med et betalingslink og sagsbehandlingen går i gang når skytten har betalt SKV for sagsbehandlingen.

Når godkendelserne er klaret sender SKV den godkendte skv2-blanket til formanden, samt et våbenpåtegningskort som formanden underskriver og udleverer til skytten, der nu kan hente sit våben hos sælger.

Ud over ovenstående gælder, desuden følgende til pistol og revolver:

Skytten skal være fyldt 20 år.

Skytten skal have været aktivt skydende i mindst to år, hvis der søges til grov-våben (skal der også være mindst 6 mdr erfaring med grov-våben.

Der skal udfyldes et oplysningsskema til justitsministeriet hvis man søger til grov-våben (et våben med en kaliber over .32) og hvis man har flere end to pistoler i en kaliber allerede skal der vedlægges oplysningsskema til alle ansøgninger, også til .22! Oplysningsskemaet SKAL ligeledes udfyldes på computer, så det kun er underskriften der er håndskrevet. Den udfyldte disciplin skal naturligvis være en disciplin under et af hovedforbundende.

Grunden til at skemaerne nu skal udfyldes på computer er at de så kan sendes til SKV via SKV.dk, dette letter sagsbehandlingen både for dem, men bestemt også for formanden. Så husk at det eneste der ikke skal udfyldes på computer er formandens cpr-nummer. Resten skal udfyldes af skytten!

Det kan anbefales at scanne sin underskrift ind, så kan den sættes direkte ind i oplysningskemaet så den kan udfyldes og sendes uden man behøver en printer! Hent en vejledning her.

Underskrifter skal skrives med sort kuglepen, da det ellers forsvinder når skv og politiet udskriver og gen-indscanner.

Husk altid at bruge de sidste nye blanketter, det kan findes her: SKV eller få en blanket med foreningens oplysninger fortrykt på mail, henvend dig til formanden.

Proceduren er forøvrigt helt den samme ved fornyelser. Man kan ved henvendelse til formanden få tilsendt en forudfyldt SKV2 blanket til brug ved fornyelse. Den er forudfyldt med de oplysninger SKV allerede har på både våben og skytte. Der mangler således kun CPR-nummer og underskrifter.

Betalingen for ansøgningen foregår således:

  • Når SKV kontoret modtager ansøgningen, sender de skytten en e-mail med et betalingslink, ansøgningen bliver ikke behandlet før der er betalt. Det er med andre ord, skyttens ansvar at betale og sikre den videre sagsbehandling. Skytter uden gyldig e-mail adresse skal selv sikre sig at lave en aftale om betaling når de aflevere ansøgning til formanden.

 PS, se desuden vejledningen fra SKV selv HER

Når man er færdig bør det se ca således ud:

Og oplysnings-skemaet:

Politigodkendelse af skytter uden eget våben (SKV6)

Der er trådt en ny våbenbekendtgørelse i kraft (1/1 2018):

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=196414

Umiddelbart har §22 stk 2,9,11 og 12 betydning for enten skytter eller foreningen.

Fra 1. april 2018 skal der fastsættes procedurer for udlån af foreningens våben på træningsaftner og hvordan dette skal registreres. Det skal efterfølgende kunne ses, hvilke skytter der har skudt med hvilke våben. Ift sikker afvikling af skydninger sker der ingen ændringer da vi allerede har procedure på plads der foreskriver der ALTID skal være en banekommandør ved standpladserne.

Der ud over skal alle skytter der er over 15 år og ikke enten har SKV1, 2 eller 3 i HSK godkendes af politiet hvis de skal overlades tilladelsespligtige våben (alt andet end luftvåben). Dette gøres på en SKV6 blanket

Medlemmer/Skytter SKAL SELV søge via borger.dk, der er links til SKV6 blanketten her. Det anbefales man søger I GOD TID (gør det hellere i dag end i morgen!). Politiet har selv meldt ud de regner med 3 måneders sagsbehandlingstid.

SKV6 udfyldes med skyttens oplysninger og foreningens detaljer:

Man kan evt få hjælp til det på en træningsaften.

Ovenstående har også betydning for skytter der har SKV2 og 3, hvis de skyder i andre klubber skal der søges SKV6 til de klubber hvis de har deres SKV2 i HSK.

Der ud over bliver det mere omstændigt at få udleveret rifler og pistoler ifm træningsaftner da alle udlån skal registreres og dokumenteres og våben skal udleveres et ad gangen mod forevisning af legitimation/medlemsbevis. Medlemsbeviser vil blive udformet af foreningen og have en gyldighedstid på et år.