Begynderskydning

Sådan kommer du i gang.

Der er instruktion for nye skytter til pistol efter aftale, husk at lave en aftale på forhånd på mail begynder@hvidovreskyttekreds.dk eller på vores kontaktformular, til riffel kan man møde op hver mandag ved træningstids begyndelse. Der kræves intet udstyr for at komme i gang, idet foreningen stiller våben til rådighed. Alle nye skytter starter med at gennemgå et sikkerhedskursus og derefter prøve at skyde .22 riffel og skyde luftpistol indendørs eller .22pistol udendørs, når en ny skytte har vist de behersker de basale færdigheder i pistolskydning og de kan skyde mere end 3×240 point på en serie, er der mulighed for at kunne skyde .22 pistol indendørs. Man kan derefter møde op på de almindelige træningsaftner og efter to prøveskydninger kræver vi et medlemsskab. Disse to prøveskydninger er inkluderet i prisen.

Se desuden kalenderen for yderlige information.

Prisen for begynderskydning til pistol er kr 125,-

Hver opmærksom på at alle deltagere ifm begynderskydning eller særlige arrangementer skal fremvise ID jvf våbenbekendtgørelsens §22 stk. 11

Stk. 11. Skytteforeningerne skal fastsætte nærmere procedurer for udlevering og tilbagelevering af våben, herunder om fastlæggelse af identiteten på de personer, der overlades våben efter stk. 1 og 2. Foreningerne skal endvidere fastsætte procedurer for forsvarlig afvikling af skydninger.