Hvorfor får jeg ikke mails fra foreningen

Der er flere medlemmer der har udfordringer med at mails ikke når frem, når de er sendt fra foreningens administrations-værktøj, conventus. Det kan være almindelige informations-mail, kontingentopkrævninger, indkaldelse til våbenkontrol e.l.

For skytter med våbenpåtegning er dette meget kritisk, da det kan ende med en politi-sag og en dom for ulovlig våbenbesiddelse, hvis man ikke overholder kravene om kontingent-indbetaling og våbenkontrol.

Det er skyttens ansvar at foreningen har en opdateret mail-adresse og telefon-nummer der virker!

Det er især medlemmer med Hotmail- og i lille omfang, Gmail-adresser der oplever problemer.

Her er der links til hvordan man kan tilføje “conventus-mails” til Hotmail og Gmail, så de ikke bliver markeret som SPAM:

Vejledninger fra Conventus her:

Hotmail

https://www.conventus.dk/vejledninger/#dokument/61876

Gmail

https://www.conventus.dk/vejledninger/#dokument/61888

Fra hhv hotmail og gmail:

Outlook/Hotmail https://support.microsoft.com/da-dk/office/f%C3%B8je-modtagere-af-mine-mails-til-listen-over-de-afsendere-der-er-tillid-til-be1baea0-beab-4a30-b968-9004332336ce

Gmail, opret et filter og sæt hak i “Send aldrig til SPAM” https://support.google.com/mail/answer/6579?hl=da