Tilskudsregler

Tilskuds og indskudsregler for Hvidovre Skyttekreds

Unge under 25 år, indskud og transport

Der betales indskud ved stævner til alle skytter.

Der betales ammunition ved stævner til alle skytter.

Der betales indskud og ammunition ved alle holdturneringer.

DM under DSU og DDS betales indskud og overnatning.

For kørsel med skytter betales statens laveste takst (X,XX kr/km).

Øvrige skytter, indskud og transport

Der betales indskud ved alle holdturneringer.

Der betales indskud ved nationale ranglistestævner, dette er aflyst pr. 1/1-2010.

Ved internationale stævner tages tilskud/indskud op i bestyrelsen.

DM under DSU og DDS betales indskud og overnatning samt transport (brobizz, benzin) ved dokumenterede udgifter.

Uddannelser/Kurser

Der betales for uddannelse og kurser for skytter under 25 år.

For øvrige skytter betaler kommunen for 2 kurser om året med et tilskud på max 2000,00 kr pr kursus, derudover kan skytter søge bestyrelsen om yderligere tilskud.

Transport til/fra Kalvebod

Der betales statens laveste takst (X,XX kr pr/km), ved transport af klubvåben til og fra Kalvebod, samt i det omfang man kører derud for at træne børn.

Tilskuds og indskudsreglerne er til en hver tid underlagt klubbens økonomiske formåen og kan derfor ændre sig.

Ydelser gives kun til skytter tilmeldt som kommende fra Hvidovre Skyttekreds og kun til medlemmer som ikke er i restance til klubben.

Hvis man som enkeltperson træner på Kalvebod dækker vi max. hvad der svarer til
1/4 af 5 klippekort (med nuværende takster, 437,50 kr.) Hvis man er en gruppe (mere end 2) skal det være åbent for alle (annonceret).

Således besluttet på bestyrelsesmødet d. 7. November 2023.