Tilskudsregler

Tilskuds og indskudsregler for Hvidovre Skyttekreds

Unge under 25 år, indskud og transport

Der betales indskud ved stævner til alle skytter.

Der betales ammunition ved stævner til alle skytter.

Der betales indskud og ammunition ved alle holdturneringer.

DM under DSU og DDS betales indskud og overnatning.

For kørsel med skytter betales statens laveste takst (X,XX kr/km).

Øvrige skytter, indskud og transport

Der betales indskud ved alle holdturneringer.

Der betales indskud ved nationale ranglistestævner, dette er aflyst pr. 1/1-2010.

Ved internationale stævner tages tilskud/indskud op i bestyrelsen.

DM under DSU og DDS betales indskud og overnatning samt transport (brobizz, benzin) ved dokumenterede udgifter.

Uddannelser/Kurser

Der betales for uddannelse og kurser for skytter under 25 år.

For øvrige skytter betaler kommunen for 2 kurser om året med et tilskud på max 2000,00 kr pr kursus, derudover kan skytter søge bestyrelsen om yderligere tilskud.

Transport til/fra Kalvebod

Der betales statens laveste takst (X,XX kr pr/km), ved transport af klubvåben til og fra Kalvebod, samt i det omfang man kører derud for at træne børn.

Tilskuds og indskudsreglerne er til en hver tid underlagt klubbens økonomiske formåen og kan derfor ændre sig.

Ydelser gives kun til skytter tilmeldt som kommende fra Hvidovre Skyttekreds og kun til medlemmer som ikke er i restance til klubben.

Hvis man som enkeltperson træner på Kalvebod dækker vi max. hvad der svarer til
et kvart årskort. Hvis man er en gruppe (mere end 2) skal det være åbent for alle
(annonceret).

Således besluttet på bestyrelsesmødet d. 30. November 2021.

Tilskudsreglerne kan hentes i det oprindelige udseende her.

Riffel

Hvornår skydes der indendørs

I perioden 1. september – 1. maj skydes der  15 meter.

Mandage fra kl. 19.00-22.00, riffel. Fortrinsvis børn og unge.

Onsdage fra kl. 19.00-22.00, riffel. Fortrinsvis voksne.

Der skydes 15m standard riffel, 15m DSU-riffel, 15m luftriffel, samt 10m DSU-riffel.

Hvornår skydes der udendørs

I perioden 1. maj – 1. september skydes der 25 meter pistol, 50 og 200 meter riffel på Københavns Skyttecenter.

Instruktører og trænere

Klubben uddanner til stadighed instruktører og trænere, som stiller sig til rådighed over for nye skytter

Stævner og turneringer

Vi deltager i stævner og turneringer under såvel De Danske Skytteforeninger som under Dansk Skytte Union.

Hvor gammel skal man være

Riffelskydning har ingen aldersbegrænsning. Vi har unge skytter helt ned til 6-7 års alderen, og ældre skytter over 70 år.

Private arrangementer på riffel

Vi arrangerer private arrangementer lige fra børnefødselsdage til optakter til julefrokoster.

Et arrangement koster kr. 250,- pr. person.

Begynderskydning

Sådan kommer du i gang.

Der er instruktion for nye skytter til pistol efter aftale, husk at lave en aftale på forhånd på mail begynder@hvidovreskyttekreds.dk eller på vores kontaktformular, til riffel kan man møde op hver mandag ved træningstids begyndelse. Der kræves intet udstyr for at komme i gang, idet foreningen stiller våben til rådighed. Alle nye skytter starter med at gennemgå et sikkerhedskursus og derefter prøve at skyde .22 riffel og skyde luftpistol indendørs eller .22pistol udendørs, når en ny skytte har vist de behersker de basale færdigheder i pistolskydning og de kan skyde mere end 3×240 point på en serie, er der mulighed for at kunne skyde .22 pistol indendørs. Man kan derefter møde op på de almindelige træningsaftner og efter to prøveskydninger kræver vi et medlemsskab. Disse to prøveskydninger er inkluderet i prisen.

Se desuden kalenderen for yderlige information.

Prisen for begynderskydning til pistol er kr 125,-

Hver opmærksom på at alle deltagere ifm begynderskydning eller særlige arrangementer skal fremvise ID jvf våbenbekendtgørelsens §22 stk. 11

Stk. 11. Skytteforeningerne skal fastsætte nærmere procedurer for udlevering og tilbagelevering af våben, herunder om fastlæggelse af identiteten på de personer, der overlades våben efter stk. 1 og 2. Foreningerne skal endvidere fastsætte procedurer for forsvarlig afvikling af skydninger.

Forside

Velkommen til Hvidovre Skytte Kreds, en aktiv skytteforening for hele familien.

Vi holder til i Hvidovre kommune hvor vi skyder med både riffel og pistol. Vores hjemmeside bliver ofte opdateret, især er nyheder og indbydelser ofte et besøg værd!

Om klubben

Det er i vintersæsonen, primært om efteråret, klubben optager nye medlemmer,så hvis du har lyst til at prøve skydning som sport (enten pistol eller riffel), kan du kontakte klubben via mail og lave en aftale.

Kontakt pistol@hvidovreskyttekreds.dk eller riffel@hvidovreskyttekreds.dk

Klubben kan desuden kontaktes for generelle spørgsmål på hsk@hvidovreskyttekreds.dk

Årlige begivenheder i HSK:

Efterårsstævnet, er i virkeligheden tre stævner i et. Vi inviterer skytter udefra til at komme og skyde riffel og pistol på 15m og ligeledes på 10m.

Julefrokost, er sjældendt kedelig!

Klubmesterskab, er vores egen konkurence, med pokaler, medaljer og spænding til sidste skud.

Årsafslutning, er den dag vi afslutter indendørssæsonnen og det markerer vi med at uddele præmier fra klubmesterskabet, samt at præmierer de skytter der har haft de bedste skydninger hen over vinteren.

Kontakt