Payday loans uk

Nyheder

Stadig lang ventetid på våbentilladleser

ACØ har lovet skytter og jægere kortere sagsbehandlingstider mange gange nu. Overraskende nok er der stadig ikke sket noget... Så kære skytter, jeres ansøgninger ligger og venter hos politiet.

ACØ og SKV opdatering

 

 

Som tidligere skrevet, sagsbehandlingstiden stiger stadig hos ACØ. De har igen lovet at gøre noget ved den.

SKV er i løbende dialog med politiet om ekspeditionstiderne for skytters ansøgninger om våbentilladelser.

På et møde den 15. juni 2015 hos ACØ i Taastrup, blev skytteorganisationerne og SKV lovet en løbende orientering om politiets ekspeditionstid.

Den 24. juni ser ekspeditionstiden således ud:

For ACV's vedkommende:

  • SKV1 + SKV 3:             4 uger

  • SKV2 + SKV 4:             4 uger

  • Våbenpas:                    Knap 3 uger

  • Nye tilladelser til jagt:    Godt 3 uger                        

For ACØ's vedkommende:

  • SKV1 + SKV 3:              24 uger

  • SKV2 + SKV4:               19 uger  

  • Våbenpas:                     14 uger

  • Nye tilladelser til jagt:       8 uger   

 

 

Lang SKV behandling

Sagsbehandlingstiden er for øjeblikket urimelig lang hos ACØ (det nye regionale våbenkontor der dækker Fyn og Sjælland). Behandlingstiden er lige nu på 14 uger og forventes at stige med en uge om ugen i den nærmeste fremtid.

SKV kontoret i Vingsted er på sagen og har været det i et stykke tid.

Dette betyder naturligvis at det tager meget lang tid at få nye våbenpåtegninger i hus og det er træls!

Men det betyder også at fornyelse, der er indsendt i god tid ikke kan blive færdigbehandlet før tilladelserne udløber og det er ikke bare træls, det er noget rigtig skidt!

SKV anbefaler at man lader et våben hvor tilladelsen er udløbet stå i skabet til der er kommet orden på papirerne.

Læs mere her på skytten.dk

http://www.skytten.dk

Ingen ændringer i SKV behandlingstider

Der er desværre ingen ændringer i behandlingstiderne af SKV hos politiet/ACØ. Dvs, det er der jo, men kun i den gale retning. Behandlingstiden stiger stadig!

SKV presser på og er sammen med DJ og våbenhandler-foreningen ved at forsøge at få et fælles møde i stand.

Men det betyder at der stadig er lang ventetid på nye tilladelser og fornyelser.

Går du og venter på en tilladelse skal du ikke kontakte SKV eller ACØ, skriv en mail til formanden. (Føler du trang til at klage din nød til en med muligheder for at gøre noget ved sagen, så er det justitsministeren du skal have fat i)

Generalforsamlingsreferat 2015