Payday loans uk

Våbentilladelser

 

 

Egne våben, våbentilladelser:

 

Hvis en skytte ønsker sit eget våben skal der søges våbentilladelse til skytten til det pågældende våben. Proceduren er som følger:

Skytten finder oplysninger på det våben han/hun ønsker og udfylder efter aftale med formanden en skv2 ansøgning med følgende oplysninger:

- Fabrikat og model betegnelse

- Våben-nummer

- Totallængde og pibelængde

- Ladesystem

- Kaliber

 

Oplysninger om sælger/nuværende registrering

 

Oplysninger om skytten selv samt foreningen.

Oplysninger om foreningen udfyldes således:

Hvidovre Skyttekreds   skvnr: 684

"Klubbens post adresse (kontakt formanden hvis du er i tvivl om hvad der skal stå her)" 

 

Politikreds: Kbhs vestegn    Formandens navn: Magnus Pedersen

 

Hele skemaet SKAL udfyldes på computer, udskrives og underskrives af skytten (VIGTIGT!) og afleveres derefter til formanden der underskriver for foreningen og udfylder med formandens cpr-nummer.

Det kan anbefales at scanne sin underskrift ind, så kan den sættes direkte ind i blanketten og blanketten kan udfyldes og sendes uden man behøver en printer! 

Herefter sender formanden alle eksemplarer til SKV (de bliver scannet ind og sendt med e-mail), der står for den videre behandling, de sender ligeledes et eksemplar til skyttens politikreds for en vandelsgodkendelse.

Når godkendelserne er klaret sender SKV den godkendte skv2-blanket til formanden, samt et våbenpåtegningskort som formanden underskriver og udleverer til skytten, der nu kan hente sit våben hos sælger.

Ud over ovenstående gælder der når der søges til pistol eller revolver også følgende:

Skytten skal være fyldt 20 år.

Skytten skal have været aktivt skydende i mindst to år, hvis der søges til grov-våben skal der også være mindst 6 mdr erfaring med grov-våben.

Der skal udfyldes et oplysningsskema til justitsministeriet hvis man søger til grov-våben og hvis man har flere end to pistoler allerede skal der vedlægges oplysningsskema til alle ansøgninger, også til .22! Oplysningsskemaet SKAL ligeledes udfyldes på computer, så det kun er underskriften der er håndskrevet.

Grunden til at skemaerne nu skal udfyldes på computer er at de så kan sendes til SKV med e-mail, dette letter sagsbehandlingen både for dem, men bestemt også for formanden. Så husk at det eneste der ikke skal udfyldes på computer er underskrifter og formandens cpr-nummer. Resten skal udfyldes af skytten!

Det kan anbefales at scanne sin underskrift ind, så kan den sættes direkte ind i blanketten og blanketten kan udfyldes og sendes uden man behøver en printer!

Husk altid at bruge de sidste nye blanketter, det kan findes her: SKV eller få en blanket med foreningens oplysninger fortrykt på mail, henvend dig til formanden.

Proceduren er forøvrigt helt den samme ved fornyelser.

Betalingen for ansøgningen foregår således:

  • Når formanden modtager en SKV2 ansøgning fra en skytte, beder formanden kasseren om at sende skytten en regning på kr 200,- 

  • Når kasseren kan se regningen er betalt får formanden besked og indsender SKV2 ansøgningen til SKV kontoret i Vingsted eller Brøndby

/Formanden

 PS, se desuden vejledningen fra SKV selv HER